pohrebná služba Martin

kompletné pohrebné služby v Martine

POHREBNÁ SLUŽBA MARTIN

Kompletné pohrebné služby - prevozy zosnulých, predaj rakiev, vencov a doplnkového sortimentu, vybavenie úmrtných listov, zabezpečenie cirkevných a občianskych obradov, smútočné oznámenie, výkop hrobu, spopolnenie, smútočná hostina.

Zabezpečujeme:

 

Kontaktujte nás