pohrebná služba Martin

kompletné pohrebné služby v Martine

POHREBNÁ SLUŽBA MARTIN

Kompletné pohrebné služby – prevozy zosnulých, predaj rakiev, vencov a doplnkového sortimentu, vybavenie úmrtných listov, zabezpečenie cirkevných a občianskych obradov, smútočné oznámenie, výkop hrobu, spopolnenie, smútočná hostina.

 

Zabezpečujeme:

 

Kontaktujte nás