pohrebné služby Martin

kompletné pohrebné služby NON-STOP

POHREBNÉ SLUŽBY MARTIN

Naše pohrebníctvo v Martine zabezpečuje kompletné pohrebné služby – prevozy zosnulých, predaj rakiev, vencov a doplnkového sortimentu, vybavenie úmrtných listov, zabezpečenie cirkevných a občianskych obradov, smútočné oznámenie, výkop hrobu, spopolnenie, smútočná hostina.

 

Zabezpečujeme:

 

Kontaktujte nás

 

pohrebná služba Advent

POHREBNÍCTVO MARTIN

Ponúkame kompletné pohrebné služby NON-STOP na tel. čísle 0903 80 76 40. Vybavenie úmrtných listov, predaj kytíc, vencov, zabezpečenie karu, prevoz zosnulých z miesta určenia.

 

pohrebné služby Advent

POHREBNÁ SLUŽBA MARTIN

Kompletné pohrebné služby – prevozy zosnulých, predaj rakiev, vencov a doplnkového sortimentu, vybavenie úmrtných listov, zabezpečenie cirkevných a občianskych obradov, smútočné oznámenie, výkop hrobu, spopolnenie, smútočná hostina.

 

Kontaktujte nás